Przejdź do treści
Strona główna
IV TOM WYTYCZNYCH PPP OPUBLIKOWANY!

IV TOM WYTYCZNYCH PPP OPUBLIKOWANY!

  • Data publikacji: 24-11-2021r
  • Sektor: Horyzontalny

Jak prawidłowo zarządzać projektem PPP?  Jak przygotować się do tego etapu?
Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdą Państwo w najnowszym IV tomie Wytycznych PPP, w którym omawiamy między innymi rolę zespołu zarządzającego umową o PPP, analizujemy zadania podmiotu publicznego i partnera prywatnego na etapie realizacji umowy PPP, a także analizujemy ryzyka związane z zarządzaniem taką umową.
Najnowszy tom rządowych Wytycznych uzupełnia opublikowane już przez nas wytyczne I-III. Tym samym wytyczne zapewniają obecnie kompleksowe, merytoryczne wsparcie strony publicznej w przygotowaniu i realizacji projektów PPP – Wytyczne IV
 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY!

Żeby przybliżyć Państwu wytyczne już dziś , zapraszamy do wzięcia udziału w najbliższych warsztatach specjalistycznych z zarządzania umową PPP, które odbędą się do wyboru 15 lub 16 grudnia w godzinach 10-14*.  
Do udziału w warsztatach zapraszamy pracowników jednostek administracji publicznej szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego, posiadających już doświadczenie lub ogólną wiedzę nt. realizacji przedsięwzięć PPP, zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji w zakresie realizacji inwestycji PPP. Jeśli chcieliby Państwo uzupełnić przed warsztatami swoją wiedzę z zakresu PPP, przygotowania projektu czy wyboru partnera prywatnego zapraszamy na szkolenia e-learning dostępne na naszej platformie pppszkolenia.gov.pl.
 

Warsztaty są bezpłatne i zostaną przeprowadzone w formie on-line, za pomocą platformy ZOOM.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularz rejestracyjny i wybrania jednego z dwóch dostępnych terminów.


 * terminy warsztatów mogą ulec zmianie w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób na wybrany termin
Szczegółowych informacji w sprawie warsztatów udziela:
p. Marta Rudzka, tel. 22 273 87 18, natomiast korespondencję mailową prosimy kierować na adres: rozwojppp@mfipr.gov.pl   

Regulamin warsztatów z zarządzania umową o PPP (PDF 794KB)
Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER).