Strona główna

Zaprojektowanie oraz wykonanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem w Gminie Miejskiej Giżycko.

Zaprojektowanie oraz wykonanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem w Gminie Miejskiej Giżycko.
Syntetyczny opis projektu Celem realizacji Przedsięwzięcia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Giżycko, budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem z łączną liczbą 100 lokali mieszkalnych, przeznaczonych na wynajem oraz utrzymywanie tych budynków i zarządzanie nimi przez okres nie krótszy niż 15 lat i nie dłuższy niż 30 lat od daty ich wybudowania, z zastrzeżeniem że najemcy lokali mieszkalnych będą mieli możliwość nabycia ich własności.
Podmiot publiczny Gmina Miejska Giżycko - Urząd Miejski w Giżycku
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Giżycko
Województwo Warmińsko-mazurskie
Sektor podstawowy Mieszkalnictwo
Data wszczęcia postępowania 05-11-2019
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 23 713 996,76 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: jacek.markowski@gizycko.pl
Tel.: 87 73 24 154