Przejdź do treści
Strona główna

Zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie i utrzymanie nowego energooszczędnego oświetlenia ulicznego typu LED

Zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie i utrzymanie nowego energooszczędnego oświetlenia ulicznego typu LED
Syntetyczny opis projektu Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z zamiarem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie przedsięwzięcia pn. Zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie i utrzymanie nowego energooszczędnego oświetlenia ulicznego typu LED na terenie Gminy Ełk - zapewnienie nowoczesnych standardów dostępności usług publicznych mieszkańcom Gminy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Podmiot publiczny Gmina Ełk
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Ełk
Województwo Warmińsko-mazurskie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto Brak danych
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ug@elk.gmina.pl
Tel.: 619 45 50