Przejdź do treści
Strona główna
Zapraszamy na szkolenie e-learning na którym dowiesz sie jak wybrać partnera prywatnego!

Zapraszamy na szkolenie e-learning na którym dowiesz sie jak wybrać partnera prywatnego!

  • Data publikacji: 14-11-2019r
  • Sektor: Horyzontalny

Zapraszamy na trzecie i zarazem ostatnie z cyklu szkoleń e-learning z zakresu PPP.

Szkolenie prezentuje proces wyboru Partnera Prywatnego. Kierujemy je do osób, które już wiedzą co to jest i na czym polega PPP.  Zakładamy, że jego uczestnicy odbyli już szkolenia e-learningowe „Wprowadzenie do PPP” i „Przygotowanie Projektu PPP” lub posiadają zawartą w nich wiedzę z innych źródeł. 

Przedstawiamy między innymi rekomendowane podstawy prawne oraz tryby wyboru Partnera Prywatnego oraz elementy jakie należy wziąć pod uwagę, przygotowując Postępowanie PPP.  Bedzie się można również zapoznać z kryteriami oceny podmiotowej, kryteriami oceny ofert oraz zamknięciem komercyjnym i finansowym.

Cykl szkoleń e-learning, który znajduje się na naszej platformie pppszkolenia.gov.pl  zapewnia powszechny dostęp do kompleksowej wiedzy z zakresu PPP. 

Uczestnicy szkoleń mogą stopniowo zdobywać i poszerzać wiedzę, począwszy od:

  • wprowadzenia do PPP, gdzie prezentujemy co to jest i na czym polega  PPP. Wyjaśnimy między innymi czym charakteryzuje się PPP, kiedy można je zastosować i czy różni się od innych sposobów realizacji projektów. Przedstawiamy co to jest ryzyko i jaki ma wpływ na projekt. Opisujemy etapy realizacji projektów PPP oraz kluczowe czynniki sukcesu takich projektów.   

  • przygotowania projektu PPP, gdzie wyjaśniamy między innymi, jak dokonać identyfikacji potencjalnego projektu oraz wstępnej oceny wariantu PPP jako sposobu jego realizacji. Powiemy, jak wyglądają przygotowania organizacyjne Podmiotu Publicznego i przeprowadzimy krok po kroku przez wszystkie analizy dokonywane w ramach Oceny Efektywności.

  • po wspomniany wyżej proces wyboru Partnera Prywatnego.

Są to pierwsze i jedyne szkolenia e-learning z zakresu PPP w Polsce!

Mamy nadzieję, że przyczynią się do upowszechnienia wiedzy na temat PPP i tym samym spowodują, że Partnerstwo Publiczno-Prywatne będzie rozważanym na równi z innymi sposobem realizacji inwestycji publicznych.

Zapraszamy do wspólnej nauki pppszkolenia.gov.pl