Przejdź do treści
Strona główna
Zapraszamy do udziału we WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH  związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie oceny zgodności Tomów I-IV Wytycznych PPP ze stanem prawnym aktualnym na dzień udzielenia zamówienia

Zapraszamy do udziału we WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie oceny zgodności Tomów I-IV Wytycznych PPP ze stanem prawnym aktualnym na dzień udzielenia zamówienia

  • Data publikacji: 13-04-2023r
  • Sektor: Horyzontalny

Rozpoczynamy wstępne konsultacje rynkowe dotyczące oceny zgodności Tomów I-IV Wytycznych PPP ze stanem prawnym aktualnym na dzień udzielenia zamówienia.

Sposób składania Zgłoszeń:

Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ewelina.lagoda@mfipr.gov.pl

Termin składania Zgłoszeń

21 kwietnia 2023 r.

Decyduje data wpływu Zgłoszenia do Zamawiającego.

Pełną treść ogłoszenia znajdziecie Państwo tutaj