Przejdź do treści
Strona główna

Zamiana nieruchomości zabudowanej przy ul. Basztowej 1,3,5,7 w Pszczynie na nowo wybudowane budynki komunalny i socjalny na potrzeby gminy Pszczyna.

Zamiana nieruchomości zabudowanej przy ul. Basztowej 1,3,5,7 w Pszczynie na nowo wybudowane budynki komunalny i socjalny na potrzeby gminy Pszczyna.
Syntetyczny opis projektu Planowana inwestycja polega na zamianie nieruchomości zabudowanej przy ul. Basztowej 1,3,5,7 w Pszczynie na nowo wybudowane budynki komunalne i socjalne na potrzeby gminy Pszczyna. Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie, budowa, finansowanie ·i eksploatacja budynków komunalnych i socjalnych w mieście Pszczyna. Budynki mają wpisywać się w otaczającą zabudowę, lecz ich forma architektoniczna powinna być na tyle atrakcyjna i dobrze skomponowana, aby obiekt mógł w przyszłości stać się centralnym elementem spinającym istniejącą zabudowę wielo- i jednorodzinną. Dotyczy budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Wielkiego, o powierzchni użytkowej około 930 m2; 20 jednostek mieszalnych oraz budynku socjalnego zlokalizowanego przy ul. Dobrawy, o powierzchni użytkowej około 550 m2; 16 jednostek mieszkalnych.
Podmiot publiczny Gmina Pszczyna - Urząd Miejski w Pszczynie
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Pszczyna
Województwo Śląskie
Sektor podstawowy Mieszkalnictwo
Data wszczęcia postępowania 25-08-2017
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 9 892 652,68 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: pszczyna@pszczyna.pl
Tel.: 32 449 39 56