Przejdź do treści
Strona główna

Zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” w Wodzisławiu Śląskim

Zagospodarowanie terenu Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” w Wodzisławiu Śląskim
Syntetyczny opis projektu Celem głównym projektu jest rewitalizacja infrastruktury Ośrodka Rekreacyjnego BALATON w Wodzisławiu Śląskim poprzez rozbudowę ośrodka i zagospodarowanie terenu w nowe budynki, przestrzenie rekreacyjno-sportowe, rewitalizację zbiornika wodnego, infrastrukturę drogową oraz stworzenie bazy hotelowo-gastronomicznej lub SPA. Powyższe działania mają przyczynić się do zwiększenia wykorzystania obiektu oraz ruchu turystycznego, stworzenia warunków do wzrostu zatrudnienia oraz poprawy jakości życia społeczności lokalnej.
Podmiot publiczny Miasto Wodzisław Śląski
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Wodzisław Śląski
Województwo Śląskie
Sektor podstawowy Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 14 200 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Tel.: 32 45 90 460