Przejdź do treści
Strona główna

Zagospodarowanie kwartału w centrum Miasta Tarnowskie Góry po byłych zakładach odzieżowych Tarmilo w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.

Zagospodarowanie kwartału w centrum Miasta Tarnowskie Góry po byłych zakładach odzieżowych Tarmilo w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.
Syntetyczny opis projektu Realizacja inwestycji ma przyczynić się do rewitalizacji przestrzeni centrum Miasta Tarnowskie Góry poprzez zagospodarowanie terenu po byłych zakładach odzieżowych Tarmilo. Zagospodarowanie kwartału ma stworzyć nowe funkcje kulturalne, usługowe i publiczne podnosząc atrakcyjność Rynku oraz przyległych ulic. Wśród rozpatrywanych funkcji przewiduje się utworzenie nowej siedziby muzeum, salę audiowizualną, hotel wraz z Wellness & Spa oraz zaplecze usługowo – handlowe. Przedmiotem planowanego PPP jest zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie, eksploatacja oraz zarządzanie i utrzymanie Kompleksu w skład którego wchodzi: Muzeum miejskie, Sala audiowizualna, Powierzchnia komercyjna na potrzeby handlu i usług, zaplecze hotelowe, konferencyjne i gastronomiczne, zaplecze rekreacyjne – SPA.
Podmiot publiczny Miasto Tarnowskie Góry - Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Tarnowskie Góry
Województwo Śląskie
Sektor podstawowy Rewitalizacja
Data wszczęcia postępowania II półrocze 2022 r.
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 59 322 850,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretariat@tarnowskiegory.pl, fundusze@um.tgory.pl,
Tel.: 32 39 33 735