Przejdź do treści
Strona główna

Zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów oraz Kotłowni Szczytowej, a także sfinansowaniem nakładów inwestycyjnych i zarządzaniem infrastrukturą.

Zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii wykorzystywanej dla zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów oraz Kotłowni Szczytowej, a także sfinansowaniem nakładów inwestycyjnych i zarządzaniem infrastrukturą.
Syntetyczny opis projektu Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie z jednoczesnym zagospodarowaniem frakcji energetycznej powstałej w wyniku przetworzenia odpadów pochodzenia komunalnego z terenu województwa warmińsko - mazurskiego. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: zaprojektowanie i budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów wraz z Kotłownią Szczytową i infrastrukturą towarzyszącą, zarządzanie infrastrukturą, w tym operowanie i serwisowanie, realizację dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej, termiczne przekształcenie frakcji energetycznej z odpadów wraz z odzyskiem energii, produkcję i sprzedaż energii elektrycznej.
Podmiot publiczny Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie
Partner prywatny Dobra Energia dla Olsztyna
Rodzaj podmiotu publicznego Spółka komunalna
Lokalizacja projektu Olsztyn
Województwo Warmińsko-Mazurskie
Sektor Gospodarka odpadami
Data wszczęcia postępowania 03-02-2018r.
Data podpisania umowy 28-11-2019
Data zamknięcia finansowego 28-03-2020
Status realizacji Zarządzanie umową
Data zakończenia 28-03-2048
Okres umowy (miesiące) 336
Okres umowy (lata) 28 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 849 740 519,75 zł
Przedział wartości projektu Największe (>500 mln)
Źródła finansowania projektu Dotacja unijna: POIiS Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, finansowanie bankowe, wkłady kapitałowe partnera prywatnego
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak
Zakładana wartość wsparcia 172000000
Program, z którego pochodzą środki PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Ryzyka rynkowe: zapewnienie odbioru ciepła, zapewnienie dostaw odpadów, ryzyka zmiany prawa.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyka rynkowe: zapewnienie odbioru ciepła, zapewnienie dostaw odpadów, ryzyka zmiany prawa.
Model wynagrodzenia Inny
Szczegóły wynagrodzenia Opłaty za dostarczone ciepło oraz przekształcone termicznie odpady komunalne od podmiotu publicznego oraz opłaty za energię elektryczną uzyskane z rynku
Kontakt do instytucji E-mail: biuro@mpec.olsztyn.pl
Tel.: 89 524 03 04