Przejdź do treści
Strona główna

Zagospodarowanie Fortu Służewiec.

Zagospodarowanie Fortu Służewiec.
Syntetyczny opis projektu WFDiF wstępnie zakłada realizację projektu w następującym zakresie rzeczowym: 1) Część deweloperska, posiadająca funkcję: mieszkaniową; usługową w jednym z budynków: dom seniora/ akademik lub hotel z częścią konferencyjną; usługową w parterze budynków: klub fitness lub inny klub sportowy, drobne sklepy handlowo-usługowe, apteka, ewentualne placówki zdrowotne; inną – jeśli będzie zgodna z obowiązującymi przepisami. 2) Część kulturalno-rekreacyjna, obejmująca fort (koszary) i park. Funkcje: sale konferencyjno-kinowe w konwencji ARThouse, imprezy plenerowe, w tym targi śniadaniowe w parku, ścieżki pieszo-rowerowe z infrastrukturą towarzyszącą (ławki, kosze na śmieci), plansze multimedialne, lokale gastronomiczne z możliwością wyświetlania filmów. Ostateczny zakres realizacji projektu będzie wynikać z negocjacji ze stroną prywatną.
Podmiot publiczny Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
Rodzaj podmiotu publicznego Administracja rządowa
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Rewitalizacja
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 100 000 000,00 zł
Przedział wartości Bardzo duże (100-500 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: wfdif@wfdif.com.pl
Tel.: 22 841 26 83