Przejdź do treści
Strona główna

Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port w Gdańsku

Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port w Gdańsku
Syntetyczny opis projektu Projekt polega na zagospodarowaniu ok. 7,5 ha terenu stanowiącego dzielnicę Nowy Port w Gdańsku. Obecnie w dzielnicy prowadzona jest rewitalizacja. W celu uzupełnienia działań rewitalizacyjnych w ramach PPP rozważa się realizację następujących celów publicznych: żłobka, basenu miejskiego, parkingu kubaturowego, budynku z mieszkaniami komunalnymi, remont nawierzchni 5 dróg i budowa 2 nowych dróg, remont głównego placu przy Ul. Wolności, nowy budynek dla osób bezdomnych. W ramach przedsięwzięcia PPP odrestaurowany również zostanie zabytkowy Dwór Fischera wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowany zostanie park (Szaniec Zachodni) oraz uporządkowanych i zagospodarowanych zostanie kilka obszarów stanowiących obecnie klepisko.
Podmiot publiczny Miasto Gdańsk - Urząd Miejski w Gdańsku
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Gdańsk
Województwo Pomorskie
Sektor podstawowy Rewitalizacja
Data wszczęcia postępowania brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 367 946 000,00 zł
Przedział wartości Bardzo duże (100-500 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: wpg@gdansk.gda.pl
Tel.: 583236465