Przejdź do treści
Strona główna

Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port w Gdańsku z wykorzystaniem Formuły PPP

Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port w Gdańsku z wykorzystaniem Formuły PPP
Syntetyczny opis projektu Projekt polega na zagospodarowaniu ok. 14 ha terenu stanowiącego dzielnicę Nowy Port w Gdańsku z fragmentem dzielnicy Brzeźno. W dzielnicy Nowy Port prowadzona jest rewitalizacja. W celu uzupełnienia działań rewitalizacyjnych w ramach PPP rozważa się realizację następujących celów publicznych: basenu miejskiego, żłobka, mieszkań komunalnych, nowego budynku dla osób bezdomnych. W ramach przedsięwzięcia PPP zagospodarowany zostanie park z walorami historycznymi (Szaniec Zachodni), powstanie tzw. Zielona Wyzwolenia która będzie miała na celu przekształcenie ulicy Wyzwolenia w zielony bulwar, o wysokich walorach estetycznych wpisany w układ przestrzeni lokalnych oraz powstaną nowe przestrzenie związane z zielenią, wykonany zostanie remont nawierzchni dwóch małych parkingów naziemnych.
Podmiot publiczny Miasto Gdańsk - Urząd Miejski w Gdańsku
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Gdańsk
Województwo Pomorskie
Sektor podstawowy Rewitalizacja
Data wszczęcia postępowania brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 367 946 000,00 zł
Przedział wartości Bardzo duże (100-500 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: wpg@gdansk.gda.pl
Tel.: 583236465