Przejdź do treści
Strona główna

Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port w Gdańsku.

Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port w Gdańsku.
Syntetyczny opis projektu Projekt polega na zagospodarowaniu ok. 7,5 ha terenu stanowiącego dzielnicę Nowy Port w Gdańsku. Obecnie w dzielnicy prowadzona jest rewitalizacja. W celu uzupełnienia działań rewitalizacyjnych w ramach PPP rozważa się realizację następujących celów publicznych: żłobka, basenu miejskiego, parkingu kubaturowego, budynku z mieszkaniami komunalnymi, remont nawierzchni 5 dróg i budowa 2 nowych dróg, remont głównego placu przy Ul. Wolności, nowy budynek dla osób bezdomnych. W ramach przedsięwzięcia PPP odrestaurowany również zostanie zabytkowy Dwór Fischera wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowany zostanie park (Szaniec Zachodni) oraz uporządkowanych i zagospodarowanych zostanie kilka obszarów stanowiących obecnie klepisko.
Podmiot publiczny Miasto Gdańsk - Urząd Miejski w Gdańsku
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Gdańsk
Województwo Pomorskie
Sektor podstawowy Rewitalizacja
Data wszczęcia postępowania brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 367 946 000,00 zł
Przedział wartości Bardzo duże (100-500 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: wpg@gdansk.gda.pl
Tel.: 583236465