Przejdź do treści
Strona główna

Zagospodarowanie błoni Stadionu Narodowego.

Zagospodarowanie błoni Stadionu Narodowego.
Syntetyczny opis projektu Zagospodarowanie terenu błoni Stadionu Narodowego obiektami o celu publicznym i komercyjnym.
Podmiot publiczny brak danych
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Administracja rządowa
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Rewitalizacja
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 1 220 000 000,00 zł
Przedział wartości Największe (>500 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ppp@miir.gov.pl
Tel.: 22 273 79 50