Przejdź do treści
Strona główna

Zagospodarowanie błoni Stadionu Narodowego.

Zagospodarowanie błoni Stadionu Narodowego.
Syntetyczny opis projektu Budowa hali widowiskowo-sportowej (Obiekt Publiczny) oraz zagospodarowanie obiektami komercyjnymi pozostałej części błoni Stadionu Narodowego w Warszawie. Prawo do wybudowania i eksploatowania przez okres trwania umowy PPP (zakł. do końca 2045 r.) Obiektów Komercyjnych ma być formą wynagrodzenia partnera prywatnego za wybudowanie i eksploatowanie Obiektu Publicznego. Założeniem projektu jest uniknięcie w ten sposób istotnych płatności na rzecz partnera prywatnego z budżetu państwa.
Podmiot publiczny Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Administracja rządowa
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Rewitalizacja
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 1 220 000 000,00 zł
Przedział wartości Największe (>500 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ppp@miir.gov.pl
Tel.: 22 273 79 50