Przejdź do treści
Strona główna
Za nami coroczne spotkanie Platformy PPP!

Za nami coroczne spotkanie Platformy PPP!

  • Data publikacji: 26-06-2023r
  • Sektor: Horyzontalny

Za nami coroczne spotkanie w ramach Platformy PPP. W gronie przedstawicieli podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, rozmawialiśmy o Polityce PPP 2030, planie jej wdrożenia, projektach hybrydowych w perspektywie 2021-27 i roli MFiPR we wsparciu projektów realizowanych w tej formule.

„Partnerstwo publiczno-prywatne jest coraz częściej wykorzystywane przez podmioty publiczne. Doświadczenia pokazują, że model PPP może być aplikowany w wielu sektorach i branżach, wśród których na szczególną uwagę zasługuje obszar efektywności energetycznej”- powiedział Minister Grzegorz Puda, który otworzył tegoroczne spotkanie.

Pan Minister w swojej wypowiedzi, podkreślił także, że w trakcie 5 lat wdrażania Polityki PPP udało się dużo osiągnąć i uporządkować wiele spraw w tym zakresie. Przypomniał także, że MFiPR, gdzie działa Centralna Jednostka ds. PPP na bieżąco monitoruje rynek PPP i jest w stałym kontakcie z jego uczestnikami. Dodał również, że obecnie mamy łatwo dostępną i darmową propozycję szkoleń oraz warsztatów adresowanych do użytkowników na różnym poziomie zaawansowania, a także dużym zainteresowaniem cieszy się wsparcie doradcze oraz opiniowanie dokumentacji projektów PPP oferowane przez MFiPR.

W trakcie spotkania przedstawiono szczegółowe informacje nt. nowej Polityki PPP i  wyrażono nadzieję, że już niedługo Polityka PPP 2030 zastąpi obecną, przyjętą w 2017 r. W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone uzgodnienia międzyresortowe tego projektu.

Mówiono także o projektach hybrydowych oraz przedstawiono rozwiązania, jakie w programach regionalnych przyjmowane są na rzecz tego typu projektów  oraz jakie wsparcie można uzyskać w tym zakresie.

Przybliżona została również tematyka trybu „podprogowego z negocjacjami” oraz możliwości jakie płyną z jego zastosowania. Tryb ten został wprowadzony w nowym Prawie Zamówień Publicznych i z powodzeniem może być wykorzystywany w małych projektach PPP do wyboru partnera prywatnego.

Poruszony został także temat jak i kiedy przeprowadzać waloryzację wynagrodzenia za etap robót budowlanych w umowach o PPP, który jest bardzo ważny dla podmiotów realizujących projekty PPP, ponieważ są to umowy długoletnie, na które wpływ ma szereg zewnętrznych czynników gospodarczych i społecznych.