Przejdź do treści
Strona główna

Wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Starym Sączu.

Wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Starym Sączu.
Syntetyczny opis projektu Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie inwestycji służących wzrostowi efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Starym Sączu. Przedmiotem przedsięwzięcia będzie termomodernizacja i wdrożenie systemu sterowania energią w minimum 2 budynkach należących do Gminy Stary Sącz.
Podmiot publiczny Gmina Stary Sącz - Urząd Miejski w Starym Sączu
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Stary Sącz
Województwo Małopolskie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania I kwartał 2021
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 3 000 000,00 zł
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: gmina@stary.sacz.pl
Tel.: 18 446 02 70 wew. 146