Przejdź do treści
Strona główna

Wzorcowy harmonogram postępowania na wybór partnera prywatnego

Promotorzy nowych projektów PPP często spotykają się z trudnościami związanymi z brakiem wprawy w realizacji inwestycji w tej formule. Aby ułatwić im zadanie, na podstawie naszych doświadczeń i dobrych praktyk, opracowaliśmy dokument, który ułatwi przygotowanie i realizację projektów PPP.

Wzorcowy harmonogram postępowania na wybór partnera prywatnego ma na celu dostarczenie praktycznych wskazówek dotyczących optymalnych ram czasowych tego procesu. Dokument został stworzony w ramach realizacji Planu wdrażania Polityki Rządu w zakresie rozwoju PPP do roku 2030.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, wybór Partnera Prywatnego może być dokonany na trzy sposoby. Nasz harmonogram dotyczy sytuacji, gdy postępowanie realizowane jest w oparciu o przepisy Ustawy PZP, w trybie dialogu konkurencyjnego. Jest to najczęściej stosowane rozwiązanie dla realizacji projektów PPP, szczególnie tych, gdzie zastosowano mechanizm wynagradzania oparty na opłacie za dostępność, jak również tych z koncesyjnym mechanizmem wynagradzania.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem i jego wykorzystania w Państwa projektach PPP.

Wzorcowy harmonogram postępowania na wybór partnera prywatnego (PDF 707KB)