Wytyczne PPP
Tom I: Przygotowanie projektów Tom II: Postępowanie przetargowe Tom III: Umowa o PPP

Wstęp do Wytycznych PPP

Opracowanie Wytycznych PPP stanowi jedno z działań zapisanych w Polityce Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, która została przyjęta uchwałą Rady Ministrów w dn. 26 lipca 2017 r.

Podejmując decyzję o przygotowaniu Wytycznych PPP, wzorowaliśmy się na najbardziej rozwiniętych rynkach PPP na świecie, gdzie tworzenie tego rodzaju standardów są uznaną praktyką. W 2018 r. opublikowaliśmy już dwa pierwsze Tomy Wytycznych PPP, dotyczące odpowiednio tematyki przygotowania projektów PPP i postępowania przetargowego na wybór partnera prywatnego. Tom trzeci Wytycznych dotyczący Umowy o PPP znajduje się obecnie w finalnej fazie opracowania.

E-Wytyczne dostępne na portalu ppp.gov.pl są tożsame pod względem treści z papierową wersją Wytycznych PPP. Przygotowane zostały z myślą o jeszcze łatwiejszym dostępie do rządowych rekomendacji w obszarze przygotowania inwestycji PPP.

Zapraszamy do korzystania z opracowania.