Przejdź do treści
Strona główna
Wytyczne PPP Tom IV  zarządzanie umową PPP w opracowaniu!

Wytyczne PPP Tom IV zarządzanie umową PPP w opracowaniu!

  • Data publikacji: 02-03-2021r
  • Sektor: Horyzontalny

Rola podmiotu publicznego w PPP nie kończy się wraz z podpisaniem umowy o PPP. Strona publiczna cały czas odpowiada za realizację kontraktu zgodnie z ustalonymi warunkami i wciąż jest odpowiedzialna za monitoring jakości usług świadczonych przez partnera prywatnego zgodnie z umową PPP.

Ale - jak dobrze zarządzać projektem PPP i jak przygotować się do etapu zarządzania umową?

By odpowiedzieć na te pytania MFiPR rozpoczął z wyłonionymi w przetargu doradcami prace nad kolejnym tomem Wytycznych PPP. To już czwarty tom rządowych wytycznych adresowanych do podmiotów publicznych realizujących projekty PPP.

W najnowszym tomie omówimy przede wszystkim  rolę zespołu zarządzającego umową o PPP, przeanalizujemy zadania podmiotu publicznego i partnera prywatnego na etapie realizacji umowy PPP oraz ryzyka związane z zarządzaniem taką umową.

W Wytycznych znajdą się konkretne rekomendacje dla podmiotów publicznych, które pokażą krok po kroku jak zapewnić skuteczną realizację wszystkich zadań przewidzianych w umowie o PPP.

Wytyczne PPP Tom IV opublikujemy pod koniec 2021 roku.