Przejdź do treści
Strona główna
Wytyczne PPP 2.0 opublikowane

Wytyczne PPP 2.0 opublikowane

  • Data publikacji: 16-03-2021r
  • Sektor: Horyzontalny

Jak przygotować projekt PPP lub przeprowadzić wybór partnera prywatnego na podstawie nowych przepisów PZP? Co istotnego w zakresie dotyczącym umowy o PPP wnoszą nowe przepisy zamówień publicznych? Tego możecie się Państwo dowiedzieć korzystając ze zaktualizowanych rządowych Wytycznych PPP w wersji 2.0, których publikację niedawno zapowiadaliśmy.

Zaktualizowana wersja Wytycznych: Tom I: Przygotowanie projektów PPP, Tom II: Postępowanie PPP, Tom III: Umowa o PPP została dostosowana przede wszystkim do nowych przepisów PZP obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Korzystając ze zaktualizowanych Wytycznych dowiesz się jak przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe, co zmieniło się w trybie dialogu konkurencyjnego, czy jak stosować nowy tryb z obowiązkowymi negocjacjami, właściwy się do postępowań o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne (do których zaliczać się będą małe projekty, ale też część projektów PPP o większej wartości).

Ponieważ Wytyczne w poprzedniej wersji (wersja 1.0) będą właściwe dla części postępowań PPP i umów o PPP, wciąż będą one dostępne na naszej stronie internetowej.