Strona główna

Wybudowanie, obsługa i bieżące utrzymanie parkingu podziemnego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Stanisława Kostki Potockiego nr 7 i 11 (tzw. Folwark Zachodni) w Warszawie

Wybudowanie, obsługa i bieżące utrzymanie parkingu podziemnego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Stanisława Kostki Potockiego nr 7 i 11 (tzw. Folwark Zachodni) w Warszawie
Syntetyczny opis projektu Celem projektu jest zapewnienie lepszego dostępu dla turystów samochodowych do jednego z najważniejszych zabytków poprzez zagospodarowanie nieruchomości –– ul. St. Kostki Potockiego nr 7, 11 w Warszawie, nr działki 2/7, ob. 1-05-53, pow. 12921 m2, uregulowana w KW nr WA2M/00447550/6, poprzez realizację inwestycji składającej się z 2 części: a) komercyjnej - podziemny dwupoziomowy parking na ok 250-350 miejsc z infrastrukturą techniczną, b) publicznej - ok 50 miejsc parkingowych przeznaczonych do bezpłatnego wykorzystania przez muzeum w ustalonym zakresie; -toalety publicznej (odpłatnej), -stanowiska dozoru osobowego (ochrona całodobowa). Składową projektu powinna być również przebudowa istniejącej drogi dojazdowej do Muzeum od ul. Przyczółkowej (nowy wjazd - tunel podziemny).
Podmiot publiczny Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Administracja rządowa
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 25 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: muzeum@muzeum-wilanow.pl
Tel.: 22 54 42 700