Strona główna

Wybudowanie i utrzymanie ulic w Oławie

Wybudowanie i utrzymanie ulic w Oławie

Wybudowanie i utrzymanie ulic na osiedlu Zaodrze w Oławie.

Celem projektu było wybudowanie i utrzymanie ulic znajdujących się na osiedlu Zaodrze w Oławie, tj. ul. Orlej, ul. Sokolej, ul. Słowiczej oraz ul. Kruczej wraz z ich odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolizyjnego uzbrojenia.

Partner prywatny w 100 % sfinansował inwestycję , a także przez okres trwania umowy, zobowiązał się do utrzymania ulic w założonym standardzie eksploatacyjnym oraz technicznym. Podmiot publiczny ponosi roczną opłatę za należyte świadczenie usług zgodnych z umową.

Koszt inwestycji to ponad 3,5 mln. złotych.

Umowa PPP została podpisana z wykonawcą w maju 2016 r., a okres trwania umowy mija w marcu 2027 r.  

Więcej szczegółów o projekcie tutaj

Zobacz film o tej inwestycji