Przejdź do treści
Strona główna

Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, wybudowaniu parkingów dla Miasta Łodzi. Etap II. Numer referencyjny: DAR-ZPR-IV.7011.23.2018

Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, wybudowaniu parkingów dla Miasta Łodzi. Etap II. Numer referencyjny: DAR-ZPR-IV.7011.23.2018
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem postępowania będzie zawarcie umowy lub kilku umów o ppp w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu, wybudowaniu, eksploatacji parkingów wielopoziomowych w wybranych lokalizacjach na terenie centrum Łodzi.
Podmiot publiczny Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Łódź
Województwo Łódzkie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania 02-06-2018
Status realizacji Składanie i ocena ofert
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto Brak danych
Przedział wartości Brak danych
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: projekty@uml.lodz.pl
Tel.: 42 638 52 66