Przejdź do treści
Strona główna

Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu robót budowlanych oraz termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Mikołowie.

Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu robót budowlanych oraz termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Mikołowie.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i przeprowadzenie robót budowlanych oraz termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, zlokalizowanych w Mikołowie, a następnie utrzymanie wytworzonej infrastruktury w uzgodnionym wymiarze. Przedsięwzięciem objętych będzie 16 budynków, w których zlokalizowanych jest ok. 540 mieszkań i 6 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej ok 23,7 tys. m².Ostateczny zakres przedsięwzięcia będzie przedmiotem dialogu.
Podmiot publiczny Urząd Miasta Mikołów
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Mikołów
Województwo Śląskie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 23-09-2016
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 30 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: zam@mikolow.eu
Tel.: 32 324 85 05