Przejdź do treści
Strona główna

Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu robót budowlanych oraz termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Mikołowie.

Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu robót budowlanych oraz termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Mikołowie.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i przeprowadzenie robót budowlanych oraz termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, zlokalizowanych w Mikołowie, a następnie utrzymanie wytworzonej infrastruktury w uzgodnionym wymiarze. Przedsięwzięciem objętych będzie 16 budynków, w których zlokalizowanych jest ok. 540 mieszkań i 6 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej ok 23,7 tys. m².Ostateczny zakres przedsięwzięcia będzie przedmiotem dialogu.
Podmiot publiczny Urząd Miasta Mikołów
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Mikołów
Województwo Śląskie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 23-09-2016
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 30 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: zam@mikolow.eu
Tel.: 32 324 85 05