Przejdź do treści
Strona główna

Wybór operatora zewnętrznego dla Hali Urania w Olsztynie

Wybór operatora zewnętrznego dla Hali Urania w Olsztynie
Syntetyczny opis projektu Wybór Operatora dla Hali Widowiskowo-Sportowej Urania w Olsztynie w celu świadczenia przez niego usług operatorskich, połączonych z zarządzaniem Halą. Do obowiązków Operatora będzie należało w szczególności: eksploatacja Hali, zarządzanie Halą, prowadzenie działalności z wykorzystaniem Hali, w tym organizacja imprez sportowych i widowiskowych; Partner Prywatny będzie miał prawo do pobierania pożytków w związku z eksploatacją Hali, udostępnienie Hali dla potrzeb Podmiotu Publicznego lub na rzecz wskazanych przez Podmiot Publiczny podmiotów, w sposób wypracowany w toku negocjacji, utrzymanie Hali w należytym stanie technicznym. Warunki umów docelowych, w tym Umowy PPP i Umowy Dzierżawy, w tym podział ryzyk pomiędzy Podmiot Publi. i Partnera Prywat., czas trwania umów podlega negocjacjom.
Podmiot publiczny Gmina Olsztyn
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Olsztyn
Województwo Warmińsko-mazurskie
Sektor podstawowy Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 22-04-2022
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 60 000 000,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: przetargi@olsztyn.eu
Tel.: 089 527 31 11 w. 325