Strona główna

Wybór operatora usług hotelarskich, gastronomicznych i cateringowych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Wybór operatora usług hotelarskich, gastronomicznych i cateringowych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Syntetyczny opis projektu Projekt zakłada przejęcie przez prywatnego operatora infrastruktury gastronomicznej, która stanowi zaplecze muzeum. Koncesjonariusz na własne ryzyko przeprowadzi jej modernizację, a następnie będzie eksploatował w celu odzyskania poniesionych nakładów.
Podmiot publiczny Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Samorządowa instytucja kultury
Lokalizacja projektu Zabrze
Województwo Śląskie
Sektor podstawowy Kultura
Data wszczęcia postępowania 30-10-2020
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Koncesja na usługi
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 41 000 000,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl,
Tel.: 32 630 30 91