Przejdź do treści
Strona główna

Wybór operatora usług hotelarskich, gastronomicznych i cateringowych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Wybór operatora usług hotelarskich, gastronomicznych i cateringowych dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Syntetyczny opis projektu Projekt zakłada przejęcie przez prywatnego operatora infrastruktury gastronomicznej, która stanowi zaplecze muzeum. Koncesjonariusz na własne ryzyko przeprowadzi jej modernizację, a następnie będzie eksploatował w celu odzyskania poniesionych nakładów.
Podmiot publiczny Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Samorządowa instytucja kultury
Lokalizacja projektu Zabrze
Województwo Śląskie
Sektor podstawowy Kultura
Data wszczęcia postępowania brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Koncesja na usługi
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 41 000 000,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl,
Tel.: 32 630 30 91