Przejdź do treści
Strona główna

Wybór operatora publicznego transportu zbiorowego poprzez udzielenie koncesji w powiedcie wyszkowskim

Wybór operatora publicznego transportu zbiorowego poprzez udzielenie koncesji w powiedcie wyszkowskim
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług przewozów autobusowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu wyszkowskiego na następujących warunkach: wykonywanie regularnych przewozów osób wykonywanych w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej/liniach komunikacyjnych; świadczenie usługi przewozowej przy wykorzystaniu własnych lub będących w posiadaniu operatora środków transportu drogowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Podmiot publiczny Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Starostwo Powiatowe
Lokalizacja projektu powiat wyszkowski
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Usługi transportowe
Data wszczęcia postępowania brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego koncesja na usługi
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 2 000 000,00 zł
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
Tel.: 297435935