Strona główna

Wybór operatora publicznego transportu zbiorowego poprzez udzielenie koncesji w powiedcie wyszkowskim

Wybór operatora publicznego transportu zbiorowego poprzez udzielenie koncesji w powiedcie wyszkowskim
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług przewozów autobusowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu wyszkowskiego na następujących warunkach: wykonywanie regularnych przewozów osób wykonywanych w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej/liniach komunikacyjnych; świadczenie usługi przewozowej przy wykorzystaniu własnych lub będących w posiadaniu operatora środków transportu drogowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Podmiot publiczny Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Starostwo Powiatowe
Lokalizacja projektu powiat wyszkowski
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Usługi transportowe
Data wszczęcia postępowania 22-10-2020
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego koncesja na usługi
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 2 000 000,00 zł
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
Tel.: 297435935