Strona główna

Wybór operatora Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Władysława Szafera w Szczecinie

Wybór operatora Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Władysława Szafera w Szczecinie
Syntetyczny opis projektu Wspólna realizacja przedsięwzięcia, polegającego na świadczeniu przez Wykonawcę (operatora) usług w zakresie zarządzania Halą Widowiskowo-Sportową przy ul. Wł Szafera 3/5/7 w Szczecinie (tj. budynku wraz z terenem przyległym oraz zlokalizowaną na tym terenie infrastrukturą). W ramach koncesji Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Hali jako obiektu sportowego wraz z funkcją wspierającą (obiekt widowiskowy) i jego udostępniania użytkownikom na zasadach określonych w umowie koncesji oraz efektywnego zarządzania ww. obiektem, w szczególności poprzez zapewnienie organizacji zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie liczby imprez o charakterze sportowym oraz rekreacyjnym (w tym w zakresie rekreacji fizycznej lub kulturalno-rozrywkowej) i turystycznym.
Podmiot publiczny Gmina Miasto Szczecin, Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Szczecin
Województwo Zachodniopomorskie
Sektor podstawowy Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania 30-03-2020
Status realizacji Składanie i ocena ofert
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 78 600 000,00 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: mosrir@mosrir.szczecin.pl
Tel.: 914223427