Przejdź do treści
Strona główna

Warsztaty specjalistyczne

Warsztaty specjalistyczne

Od jesieni 2018 roku prowadzimy składający się z trzech serii cykl warsztatów specjalistycznych.
Każda z serii warsztatów jest spójna z kolejnymi etapami realizacji projektów PPP.

Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).

Celem warsztatów jest podniesienie wiedzy na temat konkretnych zagadnień dotyczących PPP, a skierowane są  do pracowników jednostek administracji publicznej szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego, posiadających już doświadczenie lub ogólną wiedzę nt. realizacji przedsięwzięć PPP, zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji w zakresie realizacji inwestycji PPP.

I seria dwudniowych warsztatów odbyła się w siedmiu miastach Polski: Warszawie, Wrocławiu, Opolu, Krakowie, Toruniu, Gdańsku i Lublinie. Tematyka warsztatów ukierunkowana była na przedstawienie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów PPP, takich jak: identyfikacja projektu i wstępna ocena wariantu PPP jako modelu realizacji projektu, przygotowanie organizacyjne podmiotu publicznego, ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia w modelu PPP – zgodnie z wymogami znowelizowanej Ustawy o PPP, działania do podjęcia przed wszczęciem postępowania na wybór partnera prywatnego, kluczowe czynniki sukcesu projektu PPP.

W ramach II serii pierwsza część dwudniowych warsztatów odbyła się wiosną tego roku  w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie . Druga część II serii warsztatów ruszy od września br. i odbędą się we Wrocławiu, Krakowie i Gdańsku.

Warsztaty dotyczyć będą tematyki związanej z przeprowadzeniem postępowania przetargowego PPP, czyli przygotowaniem dokumentacji do wszczęcia postępowania, przeprowadzeniem postępowania, sfinalizowaniem  umowy PPP.

Regulamin II serii warsztatów (PDF 455KB)

Ramowa agenda warsztatu (PDF 375KB)

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do udziału!!!