Przejdź do treści
Strona główna

Warsztaty specjalistyczne

Warsztaty specjalistyczne

Od jesieni 2018 roku prowadzimy składający się z trzech serii cykl warsztatów specjalistycznych.
Każda z serii warsztatów jest spójna z kolejnymi etapami realizacji projektów PPP.

Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).

Celem warsztatów jest podniesienie wiedzy na temat konkretnych zagadnień dotyczących PPP, a skierowane są  do pracowników jednostek administracji publicznej szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego, posiadających już doświadczenie lub ogólną wiedzę nt. realizacji przedsięwzięć PPP, zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji w zakresie realizacji inwestycji PPP.

I seria dwudniowych warsztatów odbyła się w siedmiu miastach Polski: Warszawie, Wrocławiu, Opolu, Krakowie, Toruniu, Gdańsku i Lublinie. Tematyka warsztatów ukierunkowana była na przedstawienie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów PPP, takich jak: identyfikacja projektu i wstępna ocena wariantu PPP jako modelu realizacji projektu, przygotowanie organizacyjne podmiotu publicznego, ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia w modelu PPP – zgodnie z wymogami znowelizowanej Ustawy o PPP, działania do podjęcia przed wszczęciem postępowania na wybór partnera prywatnego, kluczowe czynniki sukcesu projektu PPP.

W ramach II serii pierwsza część dwudniowych warsztatów odbyła się wiosną 2019 r.  w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie . Druga część II serii warsztatów realizowana była od września do października 2019 r. we Wrocławiu, Krakowie i Gdańsku.

Warsztaty dotyczyły tematyki związanej z przeprowadzeniem postępowania przetargowego PPP, czyli przygotowaniem dokumentacji do wszczęcia postępowania, przeprowadzeniem postępowania, sfinalizowaniem umowy PPP.

Kolejna seria warsztatów planowana jest w III/IV kwartale 2020 r. Szczegóły wkrótce.