Przejdź do treści
Strona główna
Waloryzacja wynagrodzenia za etap robót budowlanych w umowach o PPP!

Waloryzacja wynagrodzenia za etap robót budowlanych w umowach o PPP!

  • Data publikacji: 18-05-2023r
  • Sektor: Prawny

Gwałtowny i niespodziewany wzrost cen materiałów budowlanych oraz innych kosztów wykonania inwestycji, wzrost inflacji i stóp procentowych, jaki miał miejsce w ostatnim czasie, spowodował po stronie partnerów prywatnych potrzebę zwaloryzowania wynagrodzenia za etap robót w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. W odpowiedzi na wątpliwości podmiotów publicznych dotyczące możliwości zastosowania takiej waloryzacji wynagrodzenia partnera prywatnego Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przygotował opinię dotyczącą tego zagadnienia.

Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią.

Opinia ws. waloryzacji wynagrodzenia