Przejdź do treści
Strona główna

Utworzenie kompleksu rekreacyjno-turystycznego w oparciu o wody siarczkowe w obszarze Jeziora Tarnobrzeskiego.

Utworzenie kompleksu rekreacyjno-turystycznego w oparciu o wody siarczkowe w obszarze Jeziora Tarnobrzeskiego.
Syntetyczny opis projektu Projekt zakłada budowę kompleksu rekreacyjnego z funkcją gastronomiczną, hotelową, konferencyjną i rekreacyjną. Teren wokół jeziora jest obszarem poprzemysłowym, na którym do początku lat 90 ubiegłego stulecia funkcjonowały zakłady wydobywcze i przetwórcze siarki. Teren został poddany procesowi rekultywacji, która została zakończona w 2010 r.
Podmiot publiczny Gmina Tarnobrzeg - Urząd Miasta Tarnobrzega
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Tarnobrzeg
Województwo Podkarpackie
Sektor podstawowy Sport i turystyka
Data wszczęcia postępowania IV kw. 2020 r.
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. 2)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 30 000 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: fundusze@um.tarnobrzeg.pl
Tel.: 15 822 65 70 wew. 236