Przejdź do treści
Strona główna

Utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowo-rehabilitacyjnego wokół góry Grojec w Żywcu

Utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowo-rehabilitacyjnego wokół góry Grojec w Żywcu
Syntetyczny opis projektu Celem utworzenia kompleksu jest wykorzystanie naturalnego potencjału otoczenia góry Grojec poprzez możliwość całorocznej działalności sportowo-rekreacyjnej, z elementami rehabilitacji medycznej. Miejsce takie jest niezbędne w otoczeniu powstającego Szpitala Powiatowego w Żywcu. Kompleks rekreacyjno-sportowo-rehabilitacyjny daje możliwość działalności w takich dyscyplinach sportu, jak: narciarstwo klasyczne (wyciąg narciarski), narciarstwo biegowe (przygotowanie trasy biegowej wzdłuż rzek Koszarawy i Soły), łyżwiarstwo, łucznictwo, jeździectwo, tenis ziemny, piłka nożna (istnieje możliwość utworzenia całorocznego boiska piłkarskiego), boules, pływanie. Ponadto na tym terenie mogą powstawać otwarte strefy aktywności, strefy street workout czy też ścieżki zdrowia, a dla celów rekreacyjnych – nadrzeczne plaże. Stworzenie takiego kompleksu podniesie w znacznym stopniu jakość oferty sportowej i turystycznej miasta. Ponadto da szansę na rozwój działalności gastronomiczno-usługowej i hotelarskiej. Niezwykle istotnym aspektem tego projektu jest również integracja dzielnic Zabłocie i Sporysz, gdyż do realizacji projektu niezbędne jest wybudowanie kładki (mostu) łączącego obie dzielnice, który dodatkowo usprawni komunikację pieszo-rowerową między dwoma częściami miasta.
Podmiot publiczny Gmina Żywiec - Urząd Miejski w Żywcu
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Żywiec
Województwo Śląskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto Brak danych
Przedział wartości Brak danych
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretariat@zywiec.pl
Tel.: 33 475 42 03 / 04