Strona główna

Utworzenie i / lub wyposażenie placówki Senior plus.

Utworzenie i / lub wyposażenie placówki Senior plus.
Syntetyczny opis projektu Planowana inwestycja będzie polegała na remoncie, przebudowie i wyposażeniu placówki Senior plus.
Podmiot publiczny Urząd Gminy Jemielno
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina wiejska
Lokalizacja projektu Jemielno
Województwo Dolnośląskie
Sektor podstawowy Inne
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 155 000,00 zł
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: inwestycje@jemielno.pl
Tel.: 65 544 74 79