Przejdź do treści
Strona główna

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Będów, Nietkowice poprzez budowę kanalizacji grawitacyjno-tłocznej

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Będów, Nietkowice poprzez budowę kanalizacji grawitacyjno-tłocznej
Syntetyczny opis projektu Inwestycja polegać będzie na budowie kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Będów, Nietkowice. Związana jest z planowanym przez Gminę uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenach położonych poza aglomeracją ściekową. Inwestycja obejmować będzie swoim zakresem budowę 8,7 km kolektora kanalizacji grawitacyjnej, 4,2 km kolektora tłocznego, budowę 4 szt. przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowę oczyszczalni ścieków o wydajności 145 m3/dobę. Gmina dysponuje pełną dokumentacją budowlaną wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami.
Podmiot publiczny Gmina Czerwieńsk
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Będów, Nietkowice
Województwo Lubuskie
Sektor podstawowy Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 17 856 054,83 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Brak danych
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ugim@czerwiensk.pl
Tel.: 68 327 80 41