Przejdź do treści
Strona główna

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Będów i Nietkowice - P5 Nietkowice, budowa kanalizacji tłocznej Będów - Nietkowice, budowa oczyszczalni ścieków w m. Bródki oraz budowa stacji uzdatniania wody w m. Czerwieńsk

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Będów i Nietkowice - P5 Nietkowice, budowa kanalizacji tłocznej Będów - Nietkowice, budowa oczyszczalni ścieków w m. Bródki oraz budowa stacji uzdatniania wody w m. Czerwieńsk
Syntetyczny opis projektu Inwestycja polegać będzie na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Będów i Nietkowice-P3, P4, P5, budowie kanalizacji tłocznej Będów - Nietkowice, P2 Będów, budowie oczyszczalni ścieków w m. Bródki oraz budowie stacji uzdatniania wody w m. Czerwieńsk. Inwestycja związana jest z planowanym przez Gminę uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenach położonych poza aglomeracją ściekową. Gmina dysponuje pełną dokumentacją budowlaną wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami.
Podmiot publiczny Gmina Czerwieńsk
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Będów, Nietkowice, Bródki, Czerwieńsk
Województwo Lubuskie
Sektor podstawowy Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 17 856 054,83 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ugim@czerwiensk.pl
Tel.: 68 327 80 41