Przejdź do treści
Strona główna
Wspieramy projekt budowy Portu Zewnętrznego w Gdyni!

Wspieramy projekt budowy Portu Zewnętrznego w Gdyni!

  • Data publikacji: 15-11-2019r
  • Sektor: Horyzontalny

W piątek 15 listopada podpisaliśmy kolejną umowę na kompleksowe wsparcie doradcze dla rządowego projektu PPP. Wspierana inwestycja polega na budowie Portu Zewnętrznego w Gdyni i obejmuje zalądowienie dużego obszaru leżącego na wodach znajdujących się u wejścia do gdyńskiego portu, na którym powstaną nowe terminale przeładunkowe. Port Zewnętrzny da Gdyni zdolność do obsługi największych statków zdolnych do przepłynięcia przez Cieśniny Duńskie, a także ponad dwukrotnie zwiększy liczbę kontenerów, które gdyński port będzie mógł przeładować w ciągu roku. Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 3,5 mld zł netto.

Inicjatorem projektu jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., który będzie poszukiwał do jego realizacji partnera prywatnego zainteresowanego co najmniej sfinansowaniem, wybudowaniem i długoletnim utrzymywaniem nowej infrastruktury. ZMPG S.A. będzie w tym zadaniu wspierane przez konsorcjum doradców w składzie: Ernst & Young, Domański Zakrzewski Palinka, WYG International. Doradcy zostali  wybrani we wspólnym przetargu przez Port i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Wśród zadań doradców będzie m.in.:

  • przeprowadzenie tzw. Oceny Efektywności (zestawu analiz przedrealizacyjnych, w szczególności prawnych i finansowo-ekonomicznych, które mają dać porównanie opłacalności wykorzystania formuły PPP z innymi możliwymi sposobami realizacji projektu),
  • przygotowanie Studium Wykonalności,
  • merytoryczna obsługa procesu wyboru partnera prywatnego, w tym: opracowanie warunków udziału w postępowaniu; przygotowywanie projektu umowy PPP i innych dokumentów określających zobowiązania partnera prywatnego i relacje między nim a ZMPG; udział po stronie ZMPG w negocjacjach z partnerami prywatnymi; opracowanie kryteriów oceny ofert; wsparcie w procesie oceny ofert.

Jest to tzw. doradztwo kompleksowe – zespół doradczy zapewnia wsparcie ekspertów prawnych, finansowo-ekonomicznych, technicznych oraz rynkowych.

Praca zespołu już się rozpoczęła. Bezpośrednio po podpisaniu umowy odbyło się pierwsze spotkanie robocze inicjujące etap I. doradztwa. Obejmuje on opracowanie Oceny Efektywności, w tym m.in. przeprowadzenie testów rynkowych i przygotowanie modelu finansowego projektu. Zgodnie z umową, doradcy mają na wykonanie prac przewidzianych w tym etapie 120 dni.

Postępowanie na wybór partnera prywatnego ma być formalnie ogłoszone w 2020 r. Projekt rozbudowy Portu Gdynia będzie tym samym jedną z inwestycji realizujących zobowiązanie przyjęte w Polityce Rządu w zakresie rozwoju PPP, która wyznaczała cel w postaci uruchomienia przez sektor rządowy do końca 2020 r. co najmniej 10 postępowań PPP.