Przejdź do treści
Strona główna

Transport

Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice)

Inwestycja związana z budową nowej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju przygotowywana jest przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Celem inwestycji jest stworzenie łącznika w istniejącej sieci tramwajowej, który bezpośrednio połączy centralnie położoną dzielnicę Czyżyny z północną dzielnicą Mistrzejowice. Łączna długość tego odcinka to ok. 4 526 m. Projekt obejmować będzie budowa linii tramwajowej podwójnego toru wraz z siecią trakcyjną, przystankami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną (m.in. podstacje, sterowanie ruchem, informacja).

Projekt ma na celu w szczególności zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców oraz poprawę dostępności komunikacyjnej poprzez zwiększenie liczby linii tramwajowych oraz skrócenie czasu dojazdu poprzez upłynnienie ruchu.

Zatrudnieni przez MFiPR doradcy wspierają projekt w procesie wyboru partnera prywatnego w zakresie aspektów prawnych, finansowych oraz technicznych od czerwca 2017 r.

Więcej szczegółów o projekcie

Dolnośląski program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich

Krótki opis: Dolnośląski program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich realizowany w formule PPP realizowany był przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK), stanowiącą wyspecjalizowaną samorządową jednostkę budżetową, utworzoną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Projekt miał być realizowany w modelu PPP z opłatą za dostępność na zasadach i warunkach określonych w umowie PPP. Montaż finansowy projektu zakładał współfinansowanie projektu z funduszy europejskich 2014 - 2020. Projekt był wspierany przez MFiPR poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego, finansowego oraz technicznego w latach 2014 - 2018. W październiku 2018 r. Promotor podjął decyzję o unieważnieniu postępowania po etapie składania ofert.

Dolnośląski program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich realizowany w formule PPP
Syntetyczny opis projektu Zgodnie z koncepcją promotora, przedmiotem projektu miała być przebudowa i utrzymanie wybranej części dróg wojewódzkich, będących w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK). Przedmiotem projektu było wykonanie prac budowlanych na części sieci drogowej (łącznie około 187 km), połączone ze świadczeniem usług w zakresie utrzymania i zarządzania wybranymi drogami. Zakres umowy PPP obejmował: wykonanie przez partnera prywatnego usługi kompleksowej obejmującej wykonanie prac projektowych, przebudowy, zapewnienie finansowania, utrzymanie oraz zwrot dróg PPP, po zakończeniu umowy PPP, w zamian za zapłatę przez podmiot publiczny wynagrodzenia.
Podmiot publiczny Samorząd województwa dolnośląskiego
Partner prywatny Brak danych
Rodzaj podmiotu publicznego samorząd województwa
Lokalizacja projektu województwo dolnośląskie
Województwo dolnośląskie
Sektor drogi
Data wszczęcia postępowania 04-04-2016r.
Status realizacji Unieważnienie postępowania po etapie składania ofert
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 2)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 244,00 zł
Przedział wartości projektu 100-500
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak

 

Dokumentacja dotycząca procesu przygotowania transakcji PPP została opracowana na podstawie przygotowanych przez doradców materiałów wytworzonych na zlecenie MFiPR oraz materiałów wygenerowanych w trakcie trwania procedury o zamówienie publiczne na wybór partnera prywatnego. Dla właściwego zobrazowania sekwencji działań podejmowanych przez Beneficjenta, poniżej opublikowane materiały zostały przyporządkowane do poszczególnych etapów.

Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice)

Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku (PDF 2MB)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wybór partnera prywatnego wraz załącznikami

Dolnośląski program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich realizowany w formule PPP

Raport z analiz przedrealizacyjnych i badania rynku (PDF 1MB)

Założenia do testowania rynku (PDF 127KB)

Testowanie rynku inwestorów branżowych i instytucji finansowych (PDF 716KB)

Wykaz ryzyk drogowego projektu ppp (PDF 249KB)

Raport z II etapu przygotowania projektu (PDF 910KB)

Dokumenty opracowane przez doradców (PDF 70KB)

Dokumenty opracowane przez promotora (PDF 59KB)

Opis potrzeb i wymagań podmiotu publicznego (PDF 926KB)

Wniosek do UZP i odpowiedź w sprawie interpretacji przepisów dot. zamówienia mieszanego (PDF 89KB)

Zawiadomienia Prezesa UZP o zamiarze zawarcia umowy na okres powyżej 4 lat (PDF 47KB)

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF 166KB)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF 159KB)