Przejdź do treści
Strona główna

Transport zbiorowy w powiecie koneckim

Transport zbiorowy w powiecie koneckim
Syntetyczny opis projektu Przedmiot zamówienia dotyczy publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich (przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego wykonywany w granicach administracyjnych co najmniej 2 gmin i niewykraczający poza granice 1 powiatu albo w granicach administracyjnych powiatów sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie lub które utworzyły związek powiatów; inne niż przewozy gminne, powiatowo-gminne, metropolitalne, wojewódzkie i międzywojewódzkie) na linii komunikacyjnej, lub sieci komunikacyjnej ujętych w planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego powiatu koneckiego. Przewozy o charakterze użyteczności publicznej będą organizowane wyłącznie w przypadku zapotrzebowania na takie przewozy.
Podmiot publiczny Starostwo Powiatowe w Końskich
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Starostwo powiatowe
Lokalizacja projektu Powiat konecki
Województwo świętokrzyskie
Sektor podstawowy Usługi transportowe
Data wszczęcia postępowania brak danych
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Koncesja na usługi
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto Brak danych
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: starostwo@konecki.powiat.pl
Tel.: 41 372 41 34