Przejdź do treści
Strona główna

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Parysowie w formule partnerstwa-publiczno-prywatnego

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Parysowie w formule partnerstwa-publiczno-prywatnego
Syntetyczny opis projektu W ramach wspólnej realizacji Projektu Partner prywatny zobowiąże się do sfinansowania, zaprojektowania i wykonania prac termomodernizacyjnych i robót budowlanych w budynku Szkoły Podstawowej. Ponadto oczekuje się, że Wykonawca wdroży w obiektach system zarządzania energią i będzie odpowiedzialny za zarządzanie energią w celu uzyskania zagwarantowanych w ofercie oszczędności w jej zużyciu oraz za utrzymanie technicznej sprawności zmodernizowanej infrastruktury i zainstalowanych urządzeń w całym okresie trwania umowy. Podmiot publiczny będzie zobowiązany do udostępnienia obiektu na potrzeby realizacji Projektu oraz do zapłaty Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia, którego ostateczna wysokość będzie związana z faktycznie uzyskanymi oszczędnościami w zużyciu energii.
Podmiot publiczny Gmina Parysów
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego gmina wiejska
Lokalizacja projektu Parysów
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Efektywność energetyczna
Data wszczęcia postępowania 22-01-2020
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 2 430 000,00 zł
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: ug@parysow.pl
Tel.: 256855319