Przejdź do treści
Strona główna

Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji

Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji
Syntetyczny opis projektu Projekt Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji (TGIS) to projekt infrastrukturalny, polegający na budowie obiektu laboratoryjno - ekspozycyjnego i usługowego, w którym zostaną ulokowane instytucje i działania o subregionalnym zasięgu, pobudzające potencjał rozwojowy miasta oraz będące nowoczesnym narzędziem realizacji polityki inteligentnego zarządzania miastem i subregionem, a także wspierającym realizację innowacyjnych rozwiązań w obszarze rozwoju szkolnictwa zawodowego.
Podmiot publiczny Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejska
Lokalizacja projektu Tarnów
Województwo Małopolskie
Sektor podstawowy Edukacja
Data wszczęcia postępowania 27-07-2018
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 66 666 666,67 zł
Przedział wartości Duże (40-100 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: umt@umt.tarnow.pl
Tel.: 14 68 82 400