Przejdź do treści
Strona główna

System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej.

System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem umowy PPP jest zaprojektowanie, wybudowanie i 25-letni okres eksploatacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku. Budowa ZTPO ma za zadanie rozwiązać problem zagospodarowania frakcji resztkowej powstającej w ZZO w województwie pomorskim, której kaloryczność przekracza 6 MJ/kg.
Podmiot publiczny Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku / Port Czystej Energii Sp. z o.o.
Partner prywatny Konsorcjum firm: Astaldi S.A., Termomeccanica Ecologia, Dalkia Wastenergy (poprzednia nazwa TIRU)
Rodzaj podmiotu publicznego Spółka komunalna
Lokalizacja projektu Gdańsk
Województwo Pomorskie
Sektor Gospodarka odpadami
Data wszczęcia postępowania 12-09-2014r.
Data podpisania umowy 07-05-2018
Data zamknięcia finansowego 24-09-2020
Status realizacji Projektowanie i budowa
Data zakończenia 07-05-2047
Okres umowy (miesiące) 348
Okres umowy (lata) 29 lat
Podstawa prawna wyboru prawnego partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Wartość nakładów inwestycyjnych lub usług brutto 693 558 047,03 zł
Przedział wartości projektu Największe (>500 mln)
Źródła finansowania projektu Przedsięwzięcie jest współfinansowane z funduszy UE jako projekt hybrydowy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie podpisana została 25.04.2018 r. Finansowanie dłużne zapewnia pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wsparcie UE (Tak/Nie) Tak
Zakładana wartość wsparcia 270696804.83
Program, z którego pochodzą środki PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Doradztwo (Tak/Nie) Tak
Ryzyka po stronie publicznej Zapewnienie lokalizacji odpowiedniej dla realizacji przedsięwzięcia. Zapewnienie strumienia odpadów. Ryzyko regulacyjne i prawne związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami.
Ryzyka po stronie prywatnej Ryzyko zaprojektowania, wybudowania, zarządzania, utrzymania i eksploatacji instalacji.
Model wynagrodzenia Płatność za dostępność
Szczegóły wynagrodzenia Partner prywatny będzie otrzymywał wynagrodzenie ryczałtowe za etap projektowania i budowy w kwotach wskazanych w ofercie. Zgodnie z mechanizme wynagradzania w okresie eksploatacji wynagrodzenie Partnera Prywatnego będzie uzależnione m.in. od ilości odpadów poddanych termicznemu przekształceniu. Pożytki związane ze sprzedażą energii są po stronie publicznej i pomniejszają koszty funkcjonowania zakładu.
Kontakt do instytucji E-mail: biuro@portczystejenergii.pl
Tel.: 58 767 41 96