Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług zorganizowanego, współdzielonego użytkowania pojazdów samochodowych (carsharing) w Warszawie. Numer referencyjny: DPZ/83/KU/1/18

Świadczenie usług zorganizowanego, współdzielonego użytkowania pojazdów samochodowych (carsharing) w Warszawie. Numer referencyjny: DPZ/83/KU/1/18
Syntetyczny opis projektu Przedmiot koncesji obejmuje całodobowe, krótkotrwale, bezobsługowe udostępnienie samochodów do wypożyczenia przez zarejestrowanych użytkowników na terenie m.st. Warszawy. Usługi stanowiące przedmiot koncesji powinny być świadczone w trybie ciągłym przez wszystkie dni w roku i 24 godziny na dobę. W stosunku do poprzedniego postępowania uległ zmianie opis przedmiotu koncesji, wzór umowy, kryteria kwalifikacji i podstawy wykluczenia.
Podmiot publiczny Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Jednostka budżetowa
Lokalizacja projektu Warszawa
Województwo Mazowieckie
Sektor podstawowy Usługi transportowe
Data wszczęcia postępowania 20-07-2018
Status realizacji Wybór oferty i zamknięcie komercyjne
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Koncesja na usługi
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 28 493 500,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: dzp@zdm.waw.pl
Tel.: 22 558 92 69