Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie drogowym, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie drogowym, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem koncesji będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, na obszarze 8 sieci komunikacyjnych, na następujących warunkach: Wykonywanie regularnych przewozów osób wykonywanych w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej/liniach komunikacyjnych; Świadczenie usługi przewozowej przy wykorzystaniu własnych lub będących w posiadaniu koncesjonariusza środków transportu drogowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Podmiot publiczny Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Rodzaj podmiotu publicznego Urząd marszałkowski
Lokalizacja projektu Olsztyn
Województwo Warmińsko-mazurskie
Sektor podstawowy Usługi transportowe
Data wszczęcia postępowania 11-05-2016
Status realizacji Nabór wniosków
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Koncesja na usługi
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 130 000 000,00 zł
Przedział wartości Bardzo duże (100-500 mln)
Doradztwo (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: do@warmia.mazury.pl
Tel.: 89 521 59 21