Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Górowskiego

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Górowskiego
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług przewozów autobusowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu górowskiego na następujących warunkach: wykonywanie regularnych przewozów osób wykonywanych w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej/liniach komunikacyjnych; świadczenie usługi przewozowej przy wykorzystaniu własnych lub będących w posiadaniu operatora środków transportu drogowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Podmiot publiczny Powiat Górowski
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Starostwo Powiatowe
Lokalizacja projektu Góra
Województwo Dolnośląskie
Sektor podstawowy Usługi transportowe
Data wszczęcia postępowania 01-01-2021
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Brak danych
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto Brak danych
Przedział wartości Mikro (<5 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretariat@powiatgora.pl
Tel.: 655443900