Przejdź do treści
Strona główna

Świadczenie usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Pleszewskiego

Świadczenie usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Pleszewskiego
Syntetyczny opis projektu Świadczenie usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Pleszewskiego, w drodze wyboru operatora poprzez udzielenie koncesji na usługi na podstawie ustawy z dn.29.11.2016r o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U z 2016r, poz.1920 ze zm) w związku z art. 19 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 16.12.2010r o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U z 2018r, poz. 2016 ze zm)
Podmiot publiczny Powiat Pleszewski
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Pleszew
Województwo Wielkopolskie
Sektor podstawowy Usługi transportowe
Data wszczęcia postępowania 10-08-2020
Status realizacji Pomysł
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego Koncesja na usługi
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto Brak danych
Przedział wartości Brak danych
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretariat@pleszew.pl
Tel.: 62 742 83 10