Przejdź do treści
Strona główna

Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości

Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie nieruchomości obejmujących zabudowane działki będące własnością Skarbu Państwa, użytkowane wieczyście przez PKS w Staszowie Sp. z o.o., SCP Sp. z o.o. i Gminę Staszów. Przedsięwzięcie zakłada sfinansowanie, zaprojektowanie, wybudowanie, zarządzanie infrastrukturą oraz prowadzenie przez partnera prywatnego Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Podmiot publiczny Gmina Staszów - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Gmina miejsko-wiejska
Lokalizacja projektu Staszów
Województwo Świętokrzyskie
Sektor podstawowy Budynki publiczne
Data wszczęcia postępowania 05-08-2019
Status realizacji Prowadzenie negocjacji
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 27 218 000,00 zł
Przedział wartości Małe (5-40 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: biuro@staszow.pl
Tel.: 15 864 83 62