Przejdź do treści
Strona główna
Coroczne spotkanie Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Coroczne spotkanie Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

  • Data publikacji: 04-12-2019r
  • Sektor: Horyzontalny

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się spotkanie członków Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego. Jego uczestnicy rozmawiali między innymi o otoczeniu prawnym projektów realizowanych w formule PPP, a także finansowaniu takich projektów. Spotkanie otworzył wiceminister Waldemar Buda.

„Dziś realizacja inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego jest ciekawym rozwiązaniem, dzięki któremu udaje się zrealizować wartościowe projekty. Ale w najbliższej przyszłości będzie to mechanizm bardzo istotny z punktu widzenia rozwoju samorządu. Wynika to między innymi z tego, że nowa perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027 będzie nieco różniła się od obecnej, co będzie skłaniało do wykorzystywania innych form finansowania inwestycji publicznych” – podkreśla Waldemar Buda, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. PPP.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchać prezentacji Pana Huberta Nowaka, Prezesa UZP, w której przedstawione zostały m. in. przepisy nowej ustawy PZP istotne dla realizacji projektów PPP w tym narzędzia „zamówieniowe” dla PPP.

Lilianna Bogusz, dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w MFiPR  przybliżyła  działania ministerstwa podjęte na rzecz PPP w 2019 r. oraz planowane na rok 2020.  Wśród nich można wymienić między innymi organizację szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych, tworzenie analiz rynku, baz danych i zamówień, a także promocję dobrych praktyk, modelowych rozwiązań i wzorcowych projektów, z których będą mogły korzystać kolejne podmioty publiczne

Podczas panelu prawnego zaproszeni goście – Bogdan Artymowicz (UZP), Jan Styliński (PZPP) oraz Marcin Jędrasik (CPK) dyskutowali nt. komplementarności ustawy o PPP (znowelizowanej istotnie w roku 2018) oraz nowej ustawy PPP. Rozmawiali również o zaletach dialogu konkurencyjnego jako trybu wyboru partnera prywatnego.

Następnie Pani Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz,  naczelnik Wydziału Prawnego i Analiz Rynku PPP przybliżyła uczestnikom najistotniejsze zagadnienia w zakresie umów o PPP.

W trakcie panelu poświęconego zagadnieniom finansowym – dr. hab. Michał Bitner (UW), Marcin Fronczak (BGK) oraz Jan Dziekański (DMS Projekt sp. z o.o.) dyskutowali przede wszystkim nt. wpływu zobowiązań umowy PPP na dług publiczny oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia JST.