Przejdź do treści
Strona główna
Spotkanie poświęcone omówieniu założeń projektu partnerstwa publiczno-prywatnego pn. Modernizacja oświetlenia drogowego w Krakowie

Spotkanie poświęcone omówieniu założeń projektu partnerstwa publiczno-prywatnego pn. Modernizacja oświetlenia drogowego w Krakowie

  • Data publikacji: 26-09-2023r
  • Sektor: Oświetlenie uliczne

W poniedziałek 25 września,  w Krakowie odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu założeń projektu partnerstwa publiczno-prywatnego pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego w Krakowie”. W spotkaniu udział wzięła Pani Minister Ewelina Owczarska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

„Wiążemy duże nadzieje z realizacją projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Krakowie”, gdyż łączy on koncepcję inteligentnego miasta, nowe technologie informatyczne i komunikacyjne, efektywność energetyczną z koncepcją harmonijnego rozwoju miasta, co pozwoli miastu Kraków na wzrost jego funkcjonalności, a przestrzeni miejskiej na to, by była jeszcze bardziej przyjazna mieszkańcom, przedsiębiorcom i turystom” – powiedziała Pani Minister

Minister Owczarska, wspomniała również o tym, że najważniejszym celem Polityki PPP jest  zwiększenie skali inwestycji w formule PPP, przy założeniu podwyższenia ich efektywności oraz maksymalizacji korzyści ekonomiczno-społecznych.  Realizacja inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego ma za zadanie poprawić jakość usług i infrastruktury publicznej, odciążyć budżety publiczne poprzez finansowanie prywatne  oraz efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów publicznych.

”Dzięki współdziałaniu władz miasta Krakowa, Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej liczymy na to, że razem wypracujemy najlepsze praktyki dla całego sektora i ułatwimy realizację kolejnych tego typu projektów, dla których przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego w Krakowie” może być swoistym wzorcem i punktem odniesienia.” – powiedziała na zakończenie Minister Ewelina Owczarska.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapewnia wsparcie doradcze przy realizacji tego projektu, który jest na etapie publikacji ogłoszenia postępowania na wybór partnera prywatnego.