Przejdź do treści
Strona główna

S6 Zachodnia obwodnica Szczecina.

S6 Zachodnia obwodnica Szczecina.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie, budowa, eksploatacja i utrzymaniene nowego odcinka drogi publicznej o długości 51,5 km w parametrach drogi dwujezdniowej ekspresowej. Projekt obejmuje budowę przeprawy tunelowej pod Odrą oraz 9 węzłów drogowych. Średniodobowe roczne natężenie ruchu na drogach krajowych w korytarzu planowanej drogi wynosi wg GPR 2015 – od 1200 do 13 000 poj. /dobę.
Podmiot publiczny Ministerstwo Infrastruktury MI / Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GDDKiA
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Administracja rządowa
Lokalizacja projektu inwestycja liniowa od istniejącej autostrady A6 w okolicach przejścia granicznego w Kołbaskowie przez Police aż do węzła drogowego w Goleniowie
Województwo Zachodniopomorskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 3 918 000 000,00 zł
Przedział wartości Największe (>500 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretariatDDP@mi.gov.pl
Tel.: 22 630 17 00