Przejdź do treści
Strona główna

S6 Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej.

S6 Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej.
Syntetyczny opis projektu Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie, budowa, eksploatacja i utrzymanie nowego odcinka drogi publicznej o parametrach drogi ekspresowej o długości 31,7 km. Odcinek będzie uwzględniony w sieci TEN-T. Średniodobowe roczne natężenie ruchu na drogach krajowych w korytarzu planowanej drogi wynosi wg GPR 2015 – od 16 000 do 77 000 poj. /dobę. (obwodnica będzie posiadała nową lokalizację w stosunku do obecnej S6).
Podmiot publiczny Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa MIiB / Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GDDKiA
Partner prywatny
Rodzaj podmiotu publicznego Administracja rządowa
Lokalizacja projektu inwestycja liniowa od węzła Chwaszczyno przez węzeł Żukowo do węzła Gdańsk Południe
Województwo Pomorskie
Sektor podstawowy Infrastruktura transportowa
Data wszczęcia postępowania Brak danych
Status realizacji Ocena efektywności
Podstawa prawna wyboru partnera prywatnego PPP w PZP (art. 4 ust. 1)
Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych lub usług netto 1 965 147 993,45 zł
Przedział wartości Największe (>500 mln)
Wsparcie UE (Tak/Nie) Nie
Kontakt do podmiotu publicznego E-mail: sekretariatDDP@mi.gov.pl
Tel.: 22 630 17 00